PostCodeRoos (PCR) regeling

 

Kunt u, of wilt u geen zonnepanelen plaatsen op uw eigen dak? Dan is de PostcodeRoos voor u de meest interessante manier om toch lokaal duurzame stroom op te wekken!

In het kort komt het er op neer dat u lid wordt van een energie coöperatie en dat u zonnepanelen koopt die op een ander, groot dak komen te liggen. Van alle energie die de door u gekochte panelen opwekken, krijgt u de energiebelasting op uw nota terug.

Dit kan doordat het Rijk de PostcodeRoos Regeling in het leven heeft geroepen. Dit wordt ook wel Regeling Verlaagd Tarief genoemd. Het doel hiervan is dat particulieren gaan samenwerken om zonne-energie op te wekken. Als aan alle regels is voldaan, investeert u in de opwekking van duurzame energie in de buurt en bespaart u op de verbruikskosten thuis. De overheid garandeert namelijk voor 15 jaar vrijstelling van energiebelasting over de zonne-energie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Door de coöperatie wordt een dak gehuurd van een (agrarisch) bedrijf, waarna de leden gezamenlijk investeren in zonnepanelen. Die zonnepanelen zijn eigendom van de coöperatie waarvan u onderdeel uitmaakt. Als lid heeft u een aantal zonneaandelen wat overeenkomt met het aantal panelen waarin u geïnvesteerd heeft. Al die zonnepanelen gaan duurzame energie opwekken die geleverd wordt aan een energieleverancier. Hier wordt een vergoeding voor betaald.

Thuis verandert er niets. U heeft een eigen energieleverancier en u betaald voor uw energie zoals u dat gewent bent. De coöperatie geeft aan de belastingdienst door hoeveel kWu uw zonneaandeel opgewekt heeft. Voor elke kWu die u heeft opgewekt en thuis verbruikt heeft, krijgt u het deel energiebelasting terug. Het heeft dus geen (financiële)zin om meer energie op te wekken dan u thuis verbruikt. De regeling is er voor particulieren, maar ook voor Verenigingen en bedrijven, maar er mag niet meer dan 10.000 kWu per deelnemer worden opgewekt. Bedrijven mogen bovendien niet meer dan 20% van het beschikbare oppervak aan zonnepanelen binnen de coöperatie bezitten.

Hieronder ziet u een overzicht van de opbouw van de kostprijs per kilo Watt uur. Zoals u kunt zien is het aandeel energiebelasting in verhouding hoog. Door mee te doen aan de PostcodeRoos wekt u lokaal duurzame energie op en door de teruggave van de energiebelasting verdient u uw investering terug en gaat u uiteindelijk besparen.

Voorbeeld Kostprijs kWu (kilo Watt uur)

Energiebelasting:         € 0,1265 incl. BTW

Elektriciteitsprijs:        € 0,06 incl. BTW

Overige kosten:           € 0,01

Wie doet wat?

UdenEnergiek heeft vooral een informerende en faciliterende rol in het geheel en laat de oprichting van de coöperatie en de daarbij behorende administratieve werkzaamheden over aan ServiceHouse uit Amersfoort. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van PostCodeRoos projecten. UdenEnergiek bereidt het project voor, zoekt een geschikt dak en werft deelnemers voor het project. Deelnemers worden lid van de coöperatie, ondersteund door ServiceHouse.

In een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering bespreken de deelnemende leden de voortgang van het project, de stand van zaken van de coöperatie, en krijgen zij een aandeel in de stroomopbrengst toegewezen ten behoeve van de belastingteruggave.

Wat is de stand van zaken?

Inmiddels zijn we zo ver dat we een geschikt dak hebben gevonden waarvan de eigenaar, John Wijdeven, graag wil meewerken aan dit initiatief. Nu we een uitgangspunt hebben is ook meer bekent over de precieze invulling van het project. Zo is er plaats voor 700 panelen met een deelnameprijs van € 285,- per paneel. Als u mee wilt doen dan kan dat vanaf 1 paneel tot en met het aantal panelen wat u nodig heeft voor thuisverbruik. U krijgt immers alleen energie belasting terug over de thuis verbruikte energie. En zoals gezegd is het niet mogelijk om met de PostcodeRoos regeling per deelname meer op te wekken dan 10.000 kWu.

Per paneel betaalt u verder jaarlijks een contributie van € 12,- aan de coöperatie. Dit geld wordt gebruikt voor onderhoud en het in stand houden van de coöperatie. Na 15 jaar vervalt de regeling vanuit het Rijk en stopt de overeenkomst. De panelen zijn dan economisch afgeschreven komen in bezit van de eigenaar van het dak.

Rekenvoorbeeld

Certificaat waarde                                                                                      € 285

Verbruik                                                                                                 2.800 kWu

Aantal zoncertificaten                                                                                  10

Opwek zoncertificaten                                                                                2.420 kWu

Energiebelasting (incl BTW)                                                                          € 0,1265

Opwektarief (incl BTW)                                                                               € 0,0514

Korting energiebelasting             2.420 x € 0,1265 =                                          € 306,23

Opwekvergoeding                     2.420 x € 0,0514 =                                          € 124,45 +

Bruto opbrengst                                                                                        € 430,68

Bijdrage Coöperatie                   10 x € 12,-                                                    € 120,00 –

Netto opbrengst                                                                                        € 310,68

Hoe kan ik meedoen?

Wanneer u voor uzelf weet met hoeveel panelen u deel wilt nemen, en dit kenbaar maakt aan Don Freijters via info@udenenergiek.nl, nemen wij contact met u op. Wanneer er voldoende deelnemers zijn (we zijn al op de helft!) gaan we van start. Praktisch houdt dit in dat we een coöperatie oprichten, panelen gaan plaatsen en vervolgens zonne-energie gaan oogsten.

Meer informatie

Op 24 september j.l. is er een informatie avond geweest in Muzerijk. Remco Jongsma van ServiceHouse heeft hier een presentatie gegeven. Deze kunt u hier terug kijken. Voor meer informatie en voor vragen kunt u contact opnemen middels het contactformulier of direct bellen met de initiatiefnemers van UdenEnergiek, Don Freijters of Dim Boonstoppel.

Gedetailleerde informatie over PostCodeRoos: www.hieropgewekt.nl