Mens en milieu

UdenEnergiek wil ook graag een bijdrage leveren aan de verbetering van het leefmilieu in onze gemeente. Een leefmilieu wat steeds meer op de proef wordt gesteld door invloeden van buitenaf als luchtverontreiniging, elektromagnetische smog, emissie uitstoot, gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen etc.

Met de gemeente én de inwoners van Uden gaan wij in gesprek om oplossingen te zoeken voor deze problematiek.