Duurzame vervanging voor RoundUp

Don Freijters had zitting in de Udense Gemeenteraad, en probeerde de Gemeente te bewegen af te zien van het gebruik van Roundup, alvorens het gebruik hiervan ook voor Gemeenten verboden zou worden.

Het middel wat gebruikt wordt voor het schoonhouden van trottoirs en andere infrastructuur d.m.v. het doodspuiten van ongewenste planten is giftig en komt via het riool in de natuur terecht.

Via ons drinkwater en voeding bereikt de inhoudsstof van Roundup (glyfosaat) ons lichaam, met gezondheidsrisico’s als gevolg.

Na onderzoek van Don bleek dat er alternatieven zijn voor onkruidbestrijding en ook op het gebied van de aanleg van infrastructuur, maar nog niet op een Gemeentelijke schaal. Bij de HAS vroeg Don of er een project/afstudeeropdracht van dit onderwerp gemaakt kon worden. Inmiddels zijn er diverse Gemeenten die geen chemische middelen meer gebruiken.

Anno 2018 is het verbod op het gebruik van Roundup nog een paar jaar opgeschort, maar ook hier wil UdenEnergiek concrete stappen zetten naar een “gifvrije” Gemeente.

Heb jij de kennis of heb je kennissen die ons op dit onderdeel willen ondersteunen, laat ons dat maar even weten.