Don Freijters

Als oudste kind uit een ondernemersnest heeft Don Freijters veel “van huis uit” meegekregen. Nam op zijn 19e het besluit het succesvolle bedrijf (Techno Freyters) van zijn vader niet over te nemen, maar startte vlak voor zijn 21e verjaardag in 1990 zijn automatiseringsbedrijf www.turtleware.nl . Vanaf 2006 startte hij www.btrue.nl, een bedrijf voor ondernemers-coaching.

Toen Don van 2010-2014 voor D66 in de Gemeenteraad van Uden plaatsnam, initieerde hij van daaruit o.a. het burgerinitiatief Fairtrade Uden.(zie foto)  Maar ook EnergieUden, de Udense Lokale Duurzame Energie Coöperatie. (LDEC) Jarenlang was hij hier onderdeel van de werkgroep communicatie (en educatie) en adviseerde hij het bestuur. Nadat Don, na het besluit tot opheffing van LDEC, zelf pogingen had gedaan om nieuwe bestuursleden te zoeken en een nieuwe koers uit te zetten, kwam hij tot de conclusie dat het tijd was voor iets nieuws.

Vanuit het nieuwe initiatief UdenEnergiek zocht Don samen met Dim Boonstoppel vervolgens naar partijen om de inwoners van Uden op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken en te laten investeren in de opwekking van zonne-energie. Door middel van langdurige samenwerkingen én ondersteuning van stimuleringsregelingen van de overheid is dat mogelijk gebleken.

Naast de PostCodeRoos wil Don ook doorpakken met andere concrete stappen, zoals groene daken, naar een duurzame toekomst. Zie op deze website hoe we dat concreet handen en voeten gaan geven.

Maar ook het verder zoeken naar vervanging voor Roundup, waar hij pogingen heeft gedaan binnen de Gemeenteraad om dit te verbieden, maar de toenmalige coalitie daar niet van wist te overtuigen.

Ook was hij aanjager van energie-initiatieven zoals het 2e grootste zonneveld van Nederland. Graag wil hij middels co-creatie werken aan oplossingen onder zonnevelden om de kostbare landbouwgrond niet onbenut te laten.

Don staat zowel binnen zijn bedrijf als daarbuiten bekend als aanjager, verbinder en netwerker, maar ook als duizendpoot met kennis van zaken.

Don Freijters in Fairtrade Gemeente Shirt: Ik doe eerlijk, doe je mee?