Dim Boonstoppel

Dim heeft een achtergrond in zowel de landbouwsector als op het gebied van geneeskunde en heeft lange tijd in Uden gewoond. Nog steeds draagt hij onze gemeente een warm hart toe, waarbij hij Uden in al zijn dynamiek en omgeven door een mooie natuur graag ziet als voorloper in de transitie naar een duurzamere samenleving. Om dit doel vorm te geven heeft Dim, samen met Don Freijters, UdenEnergiek in het leven geroepen. Na een periode van onderzoeken, vergaderen en afwegen wil hij nu snel operationeel worden met de projecten zoals genoemd op deze web-site. Dim’s expertise ligt op het gebied van het verzamelen van informatie, onderhandelen, bemiddelen en ontwikkelen van projecten, zonder de details én de betrokkenen uit het oog te verliezen. In het dagelijks leven is Dim actief als ondernemer op het gebied van agrarische projectontwikkeling en geeft hij adviezen over voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken.

www.agrorganic.eu

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂