Concrete stappen naar een duurzame toekomst...

Nieuws


Op woensdag 26 juni j.l. hebben wij weer een informatieavond verzorgd in de Raadszaal van het Gemeentehuis.

Ondanks de tropische weersomstandigheden was het een goed bezochte informatieavond met zo'n 50 belangstellenden. Een avond waarin wij zo goed en volledig mogelijk hebben geïnformeerd over de status van ons PostCodeRoos project. Onderstaand ziet u een link naar de presentaties...

Alle betrokken partijen hebben tekst en uitleg gegeven, en alle aspecten van het principe PostCodeRoos zijn naar ons idee aan bod gekomen. UdenEnergiek heeft samen met Postcodestroom Coöperatief, POBEKA Solar, Verstegen elektrotechniek en de familie Wijdeven de voorwaarden proberen te scheppen voor een geslaagd zonne-energie project. Dit heeft, samen met de eerder getoonde belangstelling, tot nu toe geresulteerd in een concreet aantal intentieverklaringen voor ruim 500 van de 786 beschikbare certificaten. Een mooi resultaat vinden wij !

Echter om met een gezond bedrijfsplan of "businesscase" van start te kunnen gaan, moeten wij voor de resterende certificaten ook nog belangstelling zien te krijgen. Wij doen ons best door middel van actieve werving en het genereren van publiciteit in de media zoals op DTV Uden, maar ook willen wij graag een beroep doen op u. “Zegt het voort” is het devies, en hoort tenslotte bij een coöperatie waar iedereen lid wordt van dezelfde club. Lokaal energie opwekken én verbruiken moet een doel zijn voor ons allemaal. Niet alléén maar voor een goed rendement op uw investering, maar vooral ook met als doel een concreet gemaakte verduurzaming op energiegebied in onze Gemeente. U bent voorloper omdat u interesse getoond heeft, maar influencers hebben tegenwoordig veel volgers, en juist die laatste groep moeten we gezamenlijk zien te bereiken...

Wat uitvoerig besproken is tijdens de informatieavond is het "wankele" regeringsbeleid ten aanzien van de hoogte van de energiebelasting. Komend jaar zakt deze belasting met 3 eurocent, en men weet nog niet waar dit stopt. Voor het handhaven van een gezond bedrijfsplan is dit bijzonder vervelend omdat de verrekening van deze belasting het rendement bepaald. Zoals het er nu uitziet zal het rendement op uw ingelegde vermogen over 15 jaar zo tussen de 0%-2% liggen. Deze getallen zijn indicatief (bron: Postcodestroom) Overigens hoeft dit scenario geen reden te zijn om niet deel te nemen; de (spaar) rente is immers niet veel hoger en er is hoop...

Na de zomer wordt er namelijk door het kabinet onder druk van coöperaties overleg gevoerd hoe men bestaande én startende coöperaties verder kan blijven ondersteunen. De verwachting is dat er links- of rechtsom een compensatie zal komen om de terugverdientijd van 8 a 9 jaar in stand te houden en het rendement te verhogen. Uiteindelijk is de PCR regeling natuurlijk in het leven geroepen om met flinke stappen groene energie te gaan produceren. Het raadgevend advies aan de minister is dan ook om de energie-coöperaties te blijven steunen en deze ongemoeid te laten. UdenEnergiek hoopt dat dit standpunt niet verlaten wordt, en dat gezamenlijk en lokaal opwekken gewaardeerd blijft ! Een gemeenschap als Uden is namelijk bijzonder goed in het verenigen van mensen.

Dit heeft UdenEnergiek inmiddels ervaren in “het Kantelhuis” waar wij onderdak vinden, en waar wij elke laatste vrijdagochtend van de maand aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Lokaal ontbreekt het ons niet aan steun door o.a. Udenaar de Toekomst, het UdenFonds, maar ook door de Gemeente Uden. Nu Den Haag nog !

Wij hopen tenslotte dat deze berichtgeving u niet teveel ontmoedigd heeft, en dat u "aan boord" blijft. UdenEnergiek blijft u via deze website informeren over de ontwikkelingen in Den Haag, en uiteraard informeren wij u ook persoonlijk wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Gezamenlijk willen we vervolgens nog dit jaar de stap naar realisatie maken !


Namens UdenEnergiek wensen Anita Witteman en Dim Boonstoppel u een Energieke zomer !


Presentaties Informatieavond 26 juni j.l.


Het genoemde voorbeeld van een rendement van 7% in de presentatie van Postcodestroom is actueel, maar uiteraard niet meer van toepassing wanneer de energiebelasting lager wordt. Er is dan immers minder energiebelasting te verrekenen c.q. terug te vorderen waardoor het rendement minder is.
Onderstaand een citaat van de regering ten aanzien van de PostCodeRoos.

"Als er veranderingen komen dan zou dat over op z’n vroegst over 2 jaar zijn en dan komt er een overgangsregeling voor bestaande projecten. Daar pleiten wij ook voor. Bestaande projecten moeten er geen nadeel van ondervinden. Pcr-projecten die nu starten hebben garantie van minimaal 15 jaar voor teruggave energiebelasting. Het is aan de coöperaties om te bepalen of ze nu een postcoderoosproject starten. Het kan dus zijn dat er tijdens de looptijd van het project verandering komt in de regeling."