Concrete stappen naar een duurzame toekomst...

Nieuws

Bericht 28 oktober 2019:

"Minister Wiebes werkt, in overleg met de zonne-energiesector, aan een voorstel over de toekomst van de PostCodeRoos regeling. Hierover zal de minister de kamer dit najaar nader informeren."

"Coöperaties die de komende tijd met een project beginnen, krijgen een beschikking voor (minimaal) 15 jaar. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze gestart zijn, of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling."


Contouren worden duidelijker

Energie Samen stelt in gesprek te zijn met het ministerie van Economische Zaken over de uitwerking van de nieuwe PostCodeRoos-regeling. ‘Er is nog niets besloten, maar de contouren van de nieuwe regeling worden duidelijker’, aldus Energie Samen.

De huidige PostCodeRoos-regeling (red. formeel de ‘regeling verlaagd tarief’) houdt in dat burgers die financieel deelnemen in een installatie voor duurzame-energieproductie – zoals zonnepanelen en windmolens  – voor iedere opgewekte kilowattuur die ze deelnemen de energiebelasting en de btw mogen verrekenen met hun eigen verbruik. Dat principe gaat volgens Energie Samen bij de nieuwe regeling op de schop.


Hoofdlijnen nieuwe regeling

De hoofdlijnen van een nieuwe, versimpelde subsidieregeling zijn volgens Energie Samen:

  • subsidie op basis van prestatie/productie (kilowattuur) van hernieuwbare stroom;
  • subsidie voor dezelfde doelgroep als de huidige PostCodeRoos-regeling;
  • subsidie uit te keren aan coöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE);
  • subsidiebeschikking voor een looptijd van 8 tot 15 jaar;
  • afhandeling van subsidieaanvragen op basis van volgorde van binnenkomst (loting bij binnenkomst op dezelfde dag);
  • uitvoering en beheer door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).


Beschikbaar budget en subsidietarief

‘Cruciaal voor een succesvolle regeling zijn het beschikbare budget en het subsidietarief per geproduceerde kilowattuur’, vervolgt Energie Samen. ‘Het ministerie heeft duidelijkheid beloofd over het budget vóór de begrotingsbehandeling op 18 november. Onlangs heeft de Tweede Kamer ook een motie aangenomen om tegelijk meer duidelijkheid te geven over de regeling zelf (en te zorgen voor een soepele overgang in 2020). Vaststellen van het tarief duurt langer; eerst gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekenen. Op het voorgestelde tarief kunnen we vervolgens als sector reageren. Dit proces zal duren tot halverwege 2020. In 2021 moet de nieuwe regeling ingaan.’

Bron: Energie Samen.


Het kabinet wil alternatieve warmteopties zoals warmtepompen aantrekkelijker maken door de energiebelasting op aardgas verhogen. Hiertoe gaat het tarief in de eerste schijf van de energiebelasting voor aardgas met 3,99 eurocent per kubieke meter omhoog. In de 6 jaren daarna komt hier nog 1 eurocent per kubieke meter per jaar bij. Voor elektriciteit gaat de belasting die momenteel 9,86 eurocent per kilowattuur is met 0,09 eurocent per kilowattuur omlaag. De meeste huishoudens blijven met hun energieverbruik binnen deze eerste schijf.

In de periode tot en met 2023 is het kabinet voornemens de energiebelasting op elektriciteit jaarlijks te verlagen met respectievelijk 0,49 eurocent in 2021, 0,36 eurocent in 2022 en 0,35 eurocent in 2023. Ook in die jaren mogen zonnepaneel-eigenaren dus steeds iets minder salderen.

Presentatie DTV Uden:


 


NB: In verband met de onduidelijkheid wat betreft de hoogte van de energiebelasting op het moment van publicatie is het genoemde rendement van 7% in de presentatie van "Postcodestroom" niet meer realistisch. In de bovenstaande tekst leest u dat er een nieuwe regeling op komst is. UdenEnergiek blijft de actualiteit omtrent de nieuwe regeling volgen en informeert u op deze nieuwspagina.