Concrete stappen naar een duurzame toekomst...

Welkom bij UdenEnergiek, hét platform voor duurzame, lokale energieopwekking !


Stichting UdenEnergiek i.o. ontwikkelt en begeleidt burgerinitiatieven op het gebied van vernieuwende energieproductie. 

Dit doen we omdat wij vinden dat Uden als groene, fijne leefomgeving in al haar dynamiek een goed voorbeeld kan zijn voor de energietransitie naar een meer duurzame vorm. Door te informeren, adviseren, én vooral ook te faciliteren wil UdenEnergiek lokaal opgewekte zonne- energie bereikbaar maken voor zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Uden. Wij ontwikkelen zelf projecten, maar ondersteunen ook graag burgerinitiatieven !

Wanneer u geïnteresseerd bent, en/of als u een bijdrage wilt leveren aan de verduurzaming van Uden, Volkel of Odiliapeel, ben u van harte welkom op elke laatste vrijdagochtend van de maand van 9.30 tot 12.30 uur in "het Kantelhuis" op de Markt. Op 27 september a.s. zijn wij er weer...

Ambitieus ? 

Jazeker ! Wij zetten burgerinitiatieven graag snel om naar iets concreets, waarbij we in de eerste plaats inzetten op de plaatsing van zonnepanelen op de grotere daken. Op het eerste zonnedak bij de familie Wijdeven aan de Lageburchtweg 4 in Uden wordt straks gezamenlijk én lokaal zonne-energie opgewekt met gebruikmaking van de PostCodeRoos regeling. De overheid heeft deze stimuleringsregeling een aantal jaren geleden in het leven geroepen. Ideaal wanneer u als woningeigenaar, huurder, VVE of als bedrijf geen zonnepanelen op je eigen dak kunt of wilt leggen. Het PostCodeRoos principe levert direct voordeel op, maar deelneming binnen een coöperatie is een voorwaarde !  Op de pagina "PostCodeRoos" leest u alles over deze regeling...

UdenEnergiek heeft er voor gekozen om samen met de belangstellenden van dit project aansluiting te zoeken bij een bestaande, goed georganiseerde coöperatie, namelijk Postcodestroom Coöperatief U.A. uit Amersfoort. Dit hebben wij gedaan omdat het project behoorlijk groot van omvang is, en het een looptijd heeft van 15 jaar. Wij vinden dat het project gedurende deze lange tijd niet gedragen kan worden door vrijwilligers. De "PostCodeRoos" regeling is een heldere regeling, maar vergt nogal wat administratie en verantwoordelijkheden, b.v. naar de belastingdienst. PostCodeStroom Coöperatief U.A. is erop ingericht om deze administratieve handelingen correct te verzorgen. Bij deelneming wordt u dus lid van deze coöperatie.

Op weg naar realisatie ! 

Op 26 juni j.l. hebben wij opnieuw een informatieavond verzorgd, nu in de Raadszaal van het Gemeentehuis. Deze avond is evenals vorig jaar goed bezocht, en een flink aantal mensen hebben zich aangemeld voor het PostCodeRoos project. 

Voor ruim 500 van de 786 beschikbare certificaten hebben we intekeningen c.q. belangstelling. Wij kunnen natuurlijk nog inschrijvingen gebruiken ! Zorg dat u erbij bent, dan gaan wij het PostCodeRoos project nog dit jaar realiseren... 

In de rubriek "Nieuws" kunt u de inhoud van de presentaties op deze avond downloaden en nog eens terugzien.


Namens UdenEnergiek hoop ik u als deelnemer te mogen begroeten,

Dim Boonstoppel 


Met dank aan het UdenFonds