Concrete stappen naar een duurzame toekomst...

Nieuws


Beste belangstellende voor UdenEnergiek, duurzame Udenaar,

Al weer enige maanden geleden hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken omtrent ons eerste PostCodeRoos project.

Zoals u weet heeft onze regering besloten om het principe van de PostCodeRoos, de teruggave van energiebelasting, opnieuw te ondersteunen. Hierover bent u eind 2018 geïnformeerd. Tot 2021 laat minister Wiebes het PostCodeRoos principe ongemoeid waarbij het belang van collectieve, lokale energieopwekking gelukkig wordt onderkend.

Ondanks het feit dat u even niets van ons gehoord heeft, hebben wij niet stilgezeten. Zaken als de technische aspecten van een zonnedak, gesprekken met leveranciers van panelen en de lokale overheid, maar ook de inrichting van een coöperatie voor u als belangstellende, hebben ons volop beziggehouden. Allemaal onderwerpen die aandacht en veel van onze tijd vragen, maar erg belangrijk zijn om het project te laten slagen.

Met het aantal voorlopige intekeningen en intenties voor de aanschaf van zo’n 400 panelen van het afgelopen jaar prijzen wij ons al zeer gelukkig, en met nog eens 200 extra intekeningen kunnen wij van start. Udenaar de Toekomst en het UdenFonds dragen ons initiatief inmiddels ook een warm hart toe, en ondersteunen ons o.a. met het generen van publiciteit. Voor de opstartfase hebben wij in afgelopen jaar van het UdenFonds een mooie donatie ontvangen, en binnen de gemeente is er een actief beleid om projecten als het onze de komende tijd onder de aandacht te brengen. Uiteraard maken wij ook hier dankbaar gebruik van.

Publiciteit die wij goed kunnen gebruiken en waarvan wij denken dat deze bij kan dragen om de laatste panelen/zonneaandelen te kunnen “verkopen”. Ook organiseren wij opnieuw een informatieavond waarbij wij aan alle belangstellenden een voorlopige propositie willen voorleggen. M.a.w. UdenEnergiek zal alle voorwaarden scheppen om tot de opzet van een coöperatie te komen. Diverse bedrijven en organisaties zijn benaderd en bereid om ons bij te staan. Deze informatieavond hebben wij inmiddels gepland op 26 juni a.s. in de Raadszaal van het Gemeentehuis. (Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.) 

Na een vertraging door o.a. het regeringsbeleid willen wij nu samen met u eindelijk “Spijkers met koppen slaan” en concrete stappen gaan zetten naar een duurzame toekomst voor Uden.

Zoals u weet wordt u automatisch lid van de genoemde coöperatie wanneer u deelneemt aan het PostCodeRoos project. Het is aan u of u straks actief lid wordt, en bestuurlijk een bijdrage wilt leveren, of dat u lid wordt en alles voor u laat regelen. In beide gevallen bent u van harte welkom !

Ziet u uzelf als actief lid van de coöperatie, dan gaat UdenEnergiek al vast graag met u in gesprek. U kunt u ons bereiken door het invullen van het contactformulier op deze website, of door direct telefonisch contact op te nemen. 

Wij houden u op de hoogte, hopen en vertrouwen erop dat u ons enthousiasme blijft delen, en wensen u een Energieke zomer !


Namens UdenEnergiek, 

Dim Boonstoppel  

Anita Witteman