Concrete stappen naar een duurzame toekomst...

MediaIn 2021 nieuwe regeling voor energiecoöperaties

In het definitieve Klimaatakkoord wordt bovendien opnieuw bevestigd dat er voor energiecoöperaties een aparte regeling nodig zal blijven omdat zij – net als nu – geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. ‘Voor deze aparte regeling wordt thans in overleg met de sector onderzocht wat het meest geschikte instrument is. Daarnaast moet worden voorkomen dat de Postcoderoosregeling een ontwijkmogelijkheid wordt voor kleinverbruikers die salderen. Het streven is een aanpassing van de bestaande regeling dan wel een start van een nieuwe regeling voor energiecoöperaties per 1 januari 2021.’

Als er veranderingen komen dan zou dat over op z’n vroegst over 2 jaar zijn en dan komt er een overgangsregeling voor bestaande projecten. Daar pleiten wij ook voor. Bestaande projecten moeten er geen nadeel van ondervinden. Pcr-projecten die nu starten hebben garantie van minimaal 15 jaar voor teruggave energiebelasting. Het is aan de coöperaties om te bepalen of ze nu een postcoderoosproject starten. Het kan dus zijn dat er tijdens de looptijd van het project verandering komt in de regeling.