Concrete stappen naar een duurzame toekomst...

Welkom bij UdenEnergiek, hét platform voor duurzame, lokale energieopwekking !


Stichting UdenEnergiek i.o. ontwikkelt en begeleidt projecten op het gebied van vernieuwende energieproductie. Dit doen we omdat wij vinden dat Uden als fijne, groene leefomgeving in al haar dynamiek een goed voorbeeld kan zijn voor de energietransitie zoals die op dit moment plaatsvindt. Door te informeren, adviseren, én vooral ook te faciliteren wil UdenEnergiek lokaal opgewekte energie voor zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Uden bereikbaar maken.

Daarnaast fungeert UdenEnergiek ook nog als platform voor vraagstukken wat betreft energiebesparing, bouwbiologie en milieumaatregelen. Wanneer je geïnteresseerd bent en/of op één of meerdere onderdelen, ook als bedrijf, een bijdrage kunt leveren aan UdenEnergiek, ben je welkom op elke laatste vrijdagochtend van de maand van 9.30-12.30 uur in het Kantelhuis aan de Markt in Uden. Wij staan je op 31 mei weer graag te woord !


Ambitieus ? 

Jazeker, en wij proberen elk realistisch burgerinitiatief om te zetten naar iets concreets. Voor het realiseren van het eerste "zonnedak", waarbij gezamenlijk én lokaal zonne-energie opgewekt wordt, kunnen we rekenen op de steun vanuit "Den Haag." De regering heeft een aantal jaren geleden namelijk de PostCodeRoos Regeling of m.a.w. de Verlaagd Tarief Regeling in het leven geroepen, wat een erg geschikt middel is voor het gezamenlijk opwekken van duurzame energie, waaronder zonne-energie.  

UdenEnergiek laat je graag kennismaken met deze stimuleringsregeling. Onderstaand alvast een korte introductie, en in de rubriek PostCodeRoos zie je een uitgebreide uitleg met daarin alle spelregels.

Tijdens de vorige informatieavond in september 2018 is er al voor 400 van de 700 beschikbare zonnepanelen belangstelling getoond ! Zonnepanelen die geplaatst gaan worden op het dak van het varkensbedrijf van de familie Wijdeven aan de Lageburchtweg 4 in Uden.  Na even "pas op de plaats" te hebben gemaakt i.v.m. de doorgevoerde veranderingen in de hoogte van de energiebelasting, hebben wij er nu weer vertrouwen in. Alle seinen staan op groen, en nog dit jaar wil UdenEnergiek het eerste zonnedak operationeel maken. 

Binnenkort verzorgen wij ook weer een informatieavond waar je met al je vragen terecht kunt. Zorg dat je erbij bent, dan gaan wij dit samen met jou realiseren. De datum wordt snel bekendgemaakt op deze web-site en in de media. Wil je nu al meer informatie ? Vul dan even het contactformulier in, en wij nemen contact met je op !

Tenslotte wensen wij je veel informatief leesplezier en hopen we je binnenkort te mogen begroeten...


PostCodeRoos in het kort...

 PostCodeRoos of met andere woorden de Laag Tarief Regeling is een stimuleringsregeling bedoeld om gezamenlijk en lokaal energie op te wekken. Bewoners die binnen de postcode wonen waarin de productie installatie staat, én het postcode gebied eromheen kunnen in coöperatief verband gebruik maken van deze regeling. Omdat er gezamenlijk energie opgewekt wordt, ontvangen de leden een korting op de energienota, alsmede een door de overheid gegarandeerde vrijstelling van energiebelasting voor een periode van 15 jaar. Dit zijn wat ons betreft goede redenen om in coöperatief verband zonne-energie op te wekken.

Voor wie ?

PostCodeRoos is interessant voor particulieren, verenigingen, stichtingen, maar ook voor bedrijven die geen zonnepanelen op een eigen dak kunnen of willen plaatsen, maar toch gebruik willen maken van lokaal opgewekte energie. 

Hoe dan ?

Iedereen die gebruik wil maken van de PostCodeRoos regeling wordt lid van de coöperatie. De coöperatie huurt het dak van de dakeigenaar en de leden kopen een aantal zonnepanelen/zonnecertificaten, echter niet meer dan voor eigen gebruik noodzakelijk. Wanneer er voldoende leden zijn wordt de coöperatie operationeel en kan er zon geoogst worden. Naar rato van het aantal panelen/certificaten waarin geïnvesteerd is, wordt de opgewekte zonne-energie aan de leden geleverd door de eigen energieleverancier. Deze verrekend ook de teruggave van de energiebelasting.