Concrete stappen naar een duurzame toekomst...

Welkom bij UdenEnergiek, hét platform voor duurzame, lokale energieopwekking !


Stichting UdenEnergiek i.o. ontwikkelt en begeleidt burgerinitiatieven op het gebied van vernieuwende energieproductie. 

Dit doen we omdat wij vinden dat Uden als groene, fijne leefomgeving in al haar dynamiek een goed voorbeeld kan zijn voor de energietransitie naar een meer duurzame vorm. Door te informeren, adviseren, én vooral ook te faciliteren wil UdenEnergiek lokaal opgewekte zonne- energie bereikbaar maken voor zoveel mogelijk inwoners van Uden, Volkel en Odiliapeel.

Daarnaast is UdenEnergiek een platform voor vraagstukken op het gebied van milieu en bouwbiologie. Wanneer je geïnteresseerd bent, en/of als je een bijdrage wilt leveren aan de verduurzaming van de Gemeente Uden, ben je van harte welkom op elke laatste vrijdagochtend van de maand van 9.30 tot 12.30 uur in "het Kantelhuis" op de Markt. 26 juli a.s. zijn wij er weer !

Ambitieus ? 

 Jazeker ! Wij zetten burgerinitiatieven graag snel om naar iets concreets, waarbij we in de eerste plaats inzetten op de plaatsing van zonnepanelen op de grotere Udense daken. Op het eerste zonnedak bij de familie Wijdeven aan de Lageburchtweg 4 in Uden wordt straks gezamenlijk én lokaal zonne-energie opgewekt met gebruikmaking van de PostCodeRoos regeling. UdenEnergiek laat je graag kennismaken met deze regeling. In de rubriek "PostCodeRoos" lees je alles, inclusief de spelregels...

De overheid heeft deze stimuleringsregeling een aantal jaren geleden in het leven geroepen. Ideaal wanneer je als woningeigenaar, huurder, VVE of als bedrijf geen zonnepanelen op je eigen dak kunt of wilt leggen. Het PostCodeRoos principe levert direct voordeel op, maar deelneming binnen een coöperatie is een voorwaarde !  

UdenEnergiek heeft er voor gekozen om samen met de belangstellenden van dit project aansluiting te zoeken bij een bestaande, goed georganiseerde coöperatie, namelijk Postcodestroom Coöperatief U.A. Deze coöperatie is onderdeel van ServiceHouse en gevestigd in Amersfoort. Dit hebben wij gedaan omdat het project behoorlijk groot van omvang is, en het een looptijd heeft van 15 jaar. Wij vinden dat het project gedurende deze lange tijd niet gedragen kan worden door vrijwilligers. "PostCodeRoos" is een heldere regeling, maar vergt nogal wat administratie en verantwoordelijkheden, b.v. naar de belastingdienst. PostCodeStroom Coöperatief U.A. is erop ingericht om deze administratieve handelingen te verzorgen. Bij deelneming aan het project wordt je dus lid van deze coöperatie. (www.postcodestroom.nl)

Op weg naar realisatie ! 

Op 26 juni j.l. hebben wij een informatieavond verzorgd in de Raadszaal van het Gemeentehuis. Deze avond is evenals vorig jaar wederom goed bezocht, en een flink aantal mensen hebben zich weer aangemeld voor het PostCodeRoos project. In de rubriek "Nieuws" kun je de inhoud van de presentaties op deze avond nog eens terugzien.

De zonnepanelen zijn inmiddels opgesplitst in zon-certificaten, en voor ruim 500 van de 786 beschikbare certificaten hebben we intekeningen.  

Wij kunnen natuurlijk nog inschrijvingen gebruiken ! Zorg dat je erbij bent, dan gaan wij het PostCodeRoos project nog dit jaar samen realiseren. Een zon-certificaat kost € 250,- met een jaarlijkse contributie van € 12,-/certificaat. 


Namens UdenEnergiek hopen we je als deelnemer te mogen begroeten,

Dim Boonstoppel en Anita Witteman.


Met dank aan het UdenFonds